0 votes
in DLE Release by (180 points)

This is newest build until now: 102
We don't N.U.L.L this source code. If you want to, please comment below and we will send that version to your inbox.

In this version, we don't use English version in dle-news.com because of some mistakes in language files. We translated from Russian version and compared with English version in dle-news.com to check the error.

Download: DataLife_Engine_14.0_UTF-8_Final_English_By_DLEVIET.rar

Password: dleviet.com


Phần này dành cho các bạn Việt Nam

Hiện nay mình đã dịch toàn bộ mã nguồn DLE sang tiếng Việt ngay từ quá trình cài đặt, ngôn ngữ, giao diện mặc định và đặc biệt là fix SEO link tiếng Việt để tối ưu hóa tìm kiếm.

Nhưng đa số anh em pro thường xài bản tiếng Anh để làm web tiếng Anh. Mình làm bản này để giúp các bạn mới bước đầu tìm hiểu DLE đỡ bở ngỡ.

Đây là một quá trình đầu tư công sức của mình nên cần sự đóng góp của những ai muốn sử dụng. Vì vậy, bản này mình sẽ chia sẻ với giá 50k để bạn nào sử dụng thì sẽ trân trọng nó hơn.

Liên hệ mình qua email: dleviet@live.com hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/dleviet/

5 Answers

0 votes
by (180 points)

Update 1:

I fixed some language phrases in DLE English version.

Download: English 14.0

Password: dleviet.com

You extract this file and overwrite in folder /language/English in your DLE source code

by (100 points)
Is it possible to have the nulled version please ?
0 votes
by (140 points)
Is it possible to have the nulled version please ?
by (180 points)
Please check your inbox
0 votes
by (140 points)
Can you send me the nulled version. Thx
0 votes
by (140 points)
Can i get the nulled english version :)

thank you
0 votes
by (140 points)
Can you send me the nulled english version?

Thank you.
Welcome to DataLife Engine Support - DLEVIET Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...