DataLife Engine v.17.0 Press Release

Ngày 1 tháng 10 năm 2023 vừa qua, DLE-NEWS đã thông báo sẽ phát hành phiên bản DLE phiên bản 17.0

Anh em muốn đọc thông tin thì có hai phiên bản tiếng Nga và tiếng Anh theo link sau: Tiếng Nga - Tiếng Anh

Sau đây DLEVIET sẽ tóm tắt những cập nhật sẽ có trong phiên bản mới này

 1. Cho phép người dùng tự xóa tài khoản hoặc thông báo đến Admin để xóa tài khoản
 2. Tập tin giao diện hiển thị hồ sơ người dùng (userinfo.tpl), hỗ trợ thêm thẻ mới: [delete] Text [/delete]  hiển thị văn bản Text dưới dạng liên kết để xóa hồ sơ của chính người dùng này, nếu được thiết lập trong cài đặt nhóm người dùng.
 3. Thêm phần "Lưu trữ" riêng trong Bảng điều khiển để cấu hình lưu trữ tập tin, hình ảnh đến các dịch vụ lưu trữ bên ngoài
 4. Cho phép chỉ định nơi lưu trữ tách biệt ở những dịch vụ lưu trữ bên ngoài khác nhau dành cho hình ảnh, tập tin, ảnh đại diện............ Ví dụ hình ảnh của bài viết thì lưu trữ ở Amazon, tập tin thì lưu ở Yandex, hình đại diện thì ở máy của FTP riêng....
 5. Cho phép người dùng (Cấu hình trong cài đặt nhóm người dùng) chọn nơi lưu trữ tập tin tải lên
 6. Cho phép chọn nơi lưu trữ bên ngoài cho các tập tin, hình ảnh, danh sách phát âm thanh, danh sách phát video trong các Field bổ sung của bài viết
 7. Các Field bổ sung của hồ sơ người dùng được bổ sung thêm tính năng "Safe mode" để vô hiệu hóa thẻ BB và HTML để người dùng không được phép sử dụng trên giao diện
 8. Chạy thẳng đến trang bình luận khi hiển thị các bình luận gần đây nhất. Tính năng này hữu ích khi nhận xét bạn muốn xem nằm ở trang 2 trở đi
 9. Thay đổi ảnh đại diện ngay lập tức khi người dùng tải lên ảnh đại diện mới mà không cần phải xóa cache của trình duyệt
 10. Cho phép đính kèm hình ảnh nhanh khi thêm hoặc chỉnh sửa bình luận
 11. Cho phép đính kèm hình ảnh nhanh khi trả lời bình luận
 12. Cấu hình thời gian cache cho thẻ {custom ...} trong bài viết. Việc này sẽ giúp giảm tải cho máy chủ
 13. Cấu hình thời gian cache cho thẻ {customcomments ...} trong bài viết. Việc này sẽ giúp giảm tải cho máy chủ
 14. Hỗ trợ đa ngôn ngữ tốt hơn, DLE đã hỗ trợ cho ngôn ngữ Right to left
 15. Trình soạn thảo trực quan WISYWIG cũng được hỗ trợ ngôn ngữ RTL. VD: tiếng Ba Tư
 16. DLE đã hỗ trợ cho ngôn ngữ Right to left trong Bảng điều khiển của quản trị
 17. Trong phần quản lý nhóm người dùng cho phép bật hoặc tắt quyền sử dụng mô-đun “Tiêu đề, Mô tả, Thẻ Meta”. Bằng cách này, bạn có thể cho phép các nhóm người dùng khác sử dụng phần này, không chỉ các nhóm quản trị viên.
 18. Trong phần quản lý nhóm người dùng cho phép bật hoặc tắt quyền sử dụng mô-đun “Tham khảo chéo”. Bằng cách này, bạn có thể cho phép các nhóm người dùng khác sử dụng phần này, không chỉ các nhóm quản trị viên.
 19. Trong phần quản lý nhóm người dùng cho phép bật hoặc tắt quyền sử dụng mô-đun “Chuyển hướng”. Bằng cách này, bạn có thể cho phép các nhóm người dùng khác sử dụng phần này, không chỉ các nhóm quản trị viên.
 20. Đối với mô-đun “Chuyển hướng” trong bảng điều khiển, khả năng tắt hoặc bật chuyển hướng đã được thêm vào. Do đó, nếu cần, bạn có thể tạm thời vô hiệu hóa hoặc kích hoạt chuyển hướng bạn cần mà không cần phải xóa và thêm lại chúng.
 21. Đối với mô-đun “Tham khảo chéo” trong bảng điều khiển, khả năng vô hiệu hóa hoặc kích hoạt từ khóa đã được thêm vào, do đó, nếu cần, bạn có thể tạm thời vô hiệu hóa hoặc kích hoạt tính năng thay thế các từ bạn cần mà không cần phải xóa chúng và thêm chúng một lần nữa.
 22. Đối với mô-đun “Tiêu đề, Mô tả, Thẻ Meta” trong bảng điều khiển, khả năng tắt hoặc bật các quy tắc được chỉ định đã được thêm vào. Do đó, nếu cần, bạn có thể tạm thời tắt hoặc bật các quy tắc được chỉ định cho các trang này mà không cần phải xóa và thêm lại chúng.
 23. Trong bảng quản trị, trong phần chỉnh sửa ấn phẩm, một màn hình hiển thị trực quan về số lượng ấn phẩm được tìm thấy đã được thêm vào khi sử dụng tìm kiếm nâng cao bằng nhiều tham số khác nhau.
 24. Cho phép chỉ định số lượng kết quả được tìm thấy sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm nhanh. Trước đây, chỉ có 5 kết quả được tìm thấy luôn được hiển thị, giờ đây bạn có thể chỉ định giá trị mình cần trong cài đặt.

 25. Đã có những thay đổi về logic tìm kiếm nhanh. Bây giờ, các kết quả tìm kiếm, nếu chúng không vừa với chiều cao của cửa sổ thì cũng không che mất ô tìm kiếm.

 26. Để xếp hạng tổng thể các bài viết của người dùng, việc sử dụng thẻ mới {ratingscore} đã được thêm vào các tập tin giao diện hiển thị hồ sơ người dùng ( userinfo.tpl và profile_popup.tpl ). Thẻ này hiển thị số xếp hạng trung bình cho tất cả các bài viết của người dùng, từ một đến năm, giữ nguyên giá trị phân số. Ví dụ: tùy thuộc vào điểm nhất định, nó có thể là 1.6 hoặc 4.2, v.v. Ví dụ: thẻ này cho phép bạn thiết kế xếp hạng sao của riêng bạn với việc lấp đầy một phần chứ không chỉ 2 hoặc 4 sao được lấp đầy.

 27. Để xếp hạng tổng thể các bình luận của người dùng, việc sử dụng thẻ mới {commentsratedscore} đã được thêm vào các tập tin giao diện hiển thị hồ sơ người dùng ( userinfo.tpl và profile_popup.tpl ). Thẻ này hiển thị số xếp hạng trung bình cho tất cả bình luận của người dùng, từ một đến năm, giữ nguyên giá trị phân số. Ví dụ: tùy thuộc vào điểm nhất định, nó có thể là 1.6 hoặc 4.2, v.v. Ví dụ: thẻ này cho phép bạn thiết kế xếp hạng sao của riêng bạn với việc lấp đầy một phần chứ không chỉ 2 hoặc 4 sao được lấp đầy.

 28. Thay đổi đối với hoạt động của thẻ [active] ... [/active] đối với giao diện menu danh mục. Thẻ này sẽ hiển thị văn bản kèm theo cho các danh mục chính, nếu danh mục mà khách truy cập là danh mục con lồng nhau của các danh mục chính này. Trước đây, thẻ này hiển thị văn bản  danh mục mà khách trực tiếp truy cập. Vì vậy, bạn cũng có thể đánh dấu các danh mục chính đang hoạt động.

 29. Thêm thuật toán tính toán hàm băm hash tập tin đã tải lên bộ nhớ bên ngoài dựa theo nội dung bên trong tập tin.
 30. Thêm hỗ trợ tính toán chữ ký kỹ thuật số xác minh các tập tin được tải lên bộ nhớ ngoài. Ví dụ: nếu tập tin được tải lên từ một trang web bên ngoài qua URL (không phải từ máy tính) tải lên thẳng vào bộ nhớ ngoài.

 31. Thay đổi logic tìm kiếm trang web. Bây giờ dữ liệu được chuyển đến máy chủ bằng các yêu cầu GET, thay vì POST. Do đó, khách truy cập trang web khi sử dụng điều hướng qua các trang kết quả tìm kiếm sẽ có thể sử dụng nút “Quay lại” trong trình duyệt, cũng như tải lại trang mà không có cảnh báo từ trình duyệt và bạn cũng có thể để lại liên kết đến kết quả tìm kiếm và các trang kết quả cụ thể trên các trang web khác và chia sẻ các trang này.

 32. Đối với trình chỉnh sửa trực quan TinyMCE, có thể dán hình ảnh từ Clipboard khi viết bình luận để chèn hình ảnh và tự động tải lên máy chủ, nếu tập tin giao diện đơn giản để tải bình luận được bật.

 33. Đối với trình chỉnh sửa trực quan TinyMCE, thêm tính năng chèn và chỉnh sửa danh sách thả xuống (Accordion). Các danh sách này được chèn bằng cách sử dụng thẻ "details" và "summary" của HTML5.

 34. Khả năng xem trực tuyến các tập tin đã tải lên được thêm vào ngay cả khi bật cài đặt chặn tải xuống các tập tin khi truy cập từ các trang web khác. Trước đây, việc xem không thể thực hiện được vì quyền truy cập vào xem các trang web xảy ra từ các dịch vụ bên ngoài của Google và Microsoft.

 35. Hệ thống tải tập tin lên máy chủ từ các trang bên ngoài đã được cải thiện. Đã thêm khả năng tải tập tin lên nếu URL không chứa các liên kết trực tiếp đơn giản đến tập tin mà sử dụng các tham số khác nhau trong liên kết.

 36. Cải thiện việc lựa chọn danh mục gốc khi tạo và chỉnh sửa danh mục. Nếu có số lượng lớn danh mục, bạn có thể tìm thấy chúng bằng cách tìm kiếm nhanh trong danh sách danh mục.

 37. Hệ thống đăng xuất và đăng xuất người dùng trên trang web đã được cải thiện. Nếu người dùng đăng xuất khỏi trang web, tất cả dữ liệu lưu tại trình duyệt sẽ bị xóa hoàn toàn, bao gồm cả những dữ liệu được cài đặt bởi plugin và của bên thứ ba trên trang web.

 38. Các thay đổi đã được thực hiện đối với logic xử lý của các thẻ [if field = "value"] text [/if], bây giờ chúng được thực thi trước khi kết nối và xử lý thẻ {custom ....} và {include file=”….” }. Do đó, bạn có thể sử dụng các thẻ này bên trong các cấu trúc này mà không tạo ra quá tải trên máy chủ và chỉ thực thi chúng nếu các điều kiện của cấu trúc chứa chúng được đáp ứng.

 39. Sau khi tải tập tin video hoặc âm thanh lên máy chủ, liên kết nhúng trình phát được chọn theo mặc định khi chọn nhúng. Điều này giúp việc chèn file media nhanh hơn khi viết bài.

 40. Hướng dẫn tạo ứng dụng trên dịch vụ Google đã được cập nhật để sử dụng đăng nhập trên trang web bằng tài khoản Google.

 41. Hệ thống tìm kiếm bài viết tương tự khi chỉnh sửa bài viết trong bảng điều khiển đã được thiết kế lại. Giờ đây, hệ thống tìm kiếm này sẽ tính đến chế độ tìm kiếm nào được bật trong cài đặt hệ thống: “Đơn giản” hoặc “Toàn văn bản”.

 42. Tốc độ tìm kiếm bài viết tương tự trong phần chỉnh sửa bài viết được tăng lên khi sử dụng chế độ tìm kiếm toàn văn trên cơ sở dữ liệu lớn với lượng nội dung lớn.

 43. Hoạt động với bộ đệm trong bảng điều khiển đã được tối ưu hóa, trong một số trường hợp cho phép bạn xóa bộ đệm của một số dữ liệu hiếm khi hơn khi thực hiện một số hành động. Điều này làm giảm tải cho máy chủ và tăng hiệu suất của trang web.

 44. Cải thiện hiệu suất trang web khi chạy bất kỳ chương trình cron tự động nào. Bộ nhớ đệm hiện được xóa chính xác hơn và chỉ khi cần thiết nếu có bất kỳ dữ liệu nào trong cơ sở dữ liệu đã bị thay đổi. Điều này làm giảm tải cho máy chủ.

 45. Hệ thống tạo chữ ký kiểm soát, cần thiết để thực hiện nhiều hành động khác nhau, đã được cải tiến cho những người dùng không đăng nhập vào trang web. Chữ ký này không còn phụ thuộc vào IP của người dùng, do đó họ sẽ không bị từ chối một hành động trên trang web nếu địa chỉ IP thay đổi bất ngờ giữa các hành động.

 46. ​​​​Trình soạn thảo trực quan TinyMCE đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất. Nhiều lỗi nhỏ khác nhau trong trình chỉnh sửa đã được sửa.

 47. Đã khắc phục sự cố trong đó thẻ {THEME} được xử lý không chính xác khi được sử dụng trong giao diện hiển thị kết quả tìm kiếm nhanh trên trang web.

 48. Đã khắc phục sự cố trong đó thông tin về đám mây thẻ và tham chiếu chéo không được cập nhật nếu một bài viết được tự động xóa khỏi trang web nếu thời hạn xuất bản trên trang web đã hết.

 49. Đã khắc phục sự cố trong một số trường hợp, tên của nút tải xuống tệp video có thể được hiển thị không chính xác cho các trường bổ sung thuộc loại “Danh sách phát video có thể tải xuống”.

 50. Đã khắc phục sự cố hiển thị không chính xác phần để chỉnh sửa các field bổ sung của bài viết và thông tin người dùng trong bảng điều khiển DataLife Engine.

 51. Đã khắc phục sự cố trong đó các nhận xét lồng nhau được hiển thị thấp hơn một cấp so với mức được chỉ định trong cài đặt: “Mức lồng nhận xét tối đa” trong bảng điều khiển.

 52. Đã khắc phục sự cố khi tính năng bình luận bị vô hiệu hóa trên trang web, việc sắp xếp tùy chỉnh các bài viết theo lượt xem trên trang web không hoạt động chính xác.

 53. Các lỗi nhỏ được phát hiện và báo cáo trước đây đã được sửa chữa.


Read more