Liên kết xuất tin tức dưới dạng RSS của DataLife Engine là những liên kết nào?

DataLife Engine hỗ trợ xuất tin tức dưới dạng RSS cho người dùng. 

RSS (Tóm tắt trang web RDF hoặc Cung cấp thực sự đơn giản) là nguồn cấp dữ liệu web cho phép người dùng và ứng dụng truy cập các bản cập nhật cho trang web ở định dạng được tiêu chuẩn hóa, máy tính có thể đọc được. Đăng ký nguồn cấp dữ liệu RSS có thể cho phép người dùng theo dõi nhiều trang web khác nhau trong một công cụ tổng hợp tin tức duy nhất, công cụ này liên tục giám sát các trang web để tìm nội dung mới, loại bỏ nhu cầu người dùng phải kiểm tra chúng theo cách thủ công. Trình tổng hợp tin tức (hoặc "trình đọc RSS") có thể được tích hợp vào trình duyệt, cài đặt trên máy tính để bàn hoặc cài đặt trên thiết bị di động.

FAQ
Read more