Bản vá bảo mật cho phiên bản DLE 9.7

Bản vá bảo mật được cập nhật giúp loại bỏ tất cả các vấn đề bảo mật phát hiện trước đó cho phiên bản 9.7. Ngoài các bản vá đã phát hành trước đó cho phiên bản 9.7, bản vá này sử dụng thuật toán lọc giao diện cải tiến hơn để loại bỏ một số điểm không tương thích với các mô-đun của bên thứ ba và một số vấn đề khác chỉ liên quan đến phiên bản 9.7. Thuật toán tải ảnh và avatar cũng đã được thay đổi, không còn cho phép sử dụng ảnh .gif động. Tất cả hình ảnh động được tải lên sẽ được hiển thị dưới dạng hình ảnh tĩnh. Biện pháp này là bắt buộc và cần thiết, do một số hạn chế của định dạng gif, không cho phép lọc hết mã độc trong ảnh; cách hiệu quả duy nhất là loại bỏ hoạt hình trong những ảnh này.

Lỗi ở phiên bản: chỉ phiên bản 9.7

Mức độ nguy hiểm: Cao

Read more