Xin chào anh em DLEVIET đã quay trở lại

Comments 2

vnwsxu 27 Tháng 10 2023 11:05

Ngày xưa mình cũng sử dụng dle để làm cms, ngày đó làm cùng với bác có site là meotinhoc.com, giờ không biết bác ấy già chưa nữa, dle việt ngày xưa để nguyên cái thư mục backup :)

admin 29 Tháng 10 2023 09:02

vnwsxu, Lâu quá cũng không liên lạc với ổng, ngày xưa liên lạc qua Yahoo Messenger sau đó nghỉ liên lạc luôn

Hình như mail ổng là [email protected] mà gửi mail chưa thấy trả lời, ổng mà sinh năm 78 thì già thật rồi 😅

Add comment

Add comment

Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu bạn không đọc được.