API để phát triển plugin

API này được thiết kế để phát triển các plugin tương thích với các phiên bản DLE từ trước đến nay. Nếu bạn sử dụng API để truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, bạn có thể yên tâm rằng plugin của bạn sẽ hoạt động trong các phiên bản DLE tiếp theo. Việc điều chỉnh mã nguồn plugin sẽ dễ dàng hơn trong các phiên bản DLE mới. Ngoài ra, khi sử dụng API bạn không cần phải viết hàm riêng để lấy dữ liệu, không cần kết nối, khai báo các lớp để làm việc với cơ sở dữ liệu. Chỉ cần kết nối tập tin API và bắt đầu sử dụng các chức năng của nó, tất cả phần còn lại sẽ tự thực hiện.

Read more

Kết nối các plugin trong Bảng quản trị

DataLife Engine cung cấp các cơ chế thuận tiện để kết nối các plugin mà bạn đã phát triển vào Bảng quản trị. Các cơ chế này cho phép bạn kết nối các plugin vào Bảng quản trị mà không thực hiện thay đổi trong mã nguồn DLE và cho phép bạn duy trì chức năng của plugin sau khi cập nhật DLE lên phiên bản mới.

Read more