Kỹ thuật tối ưu hóa máy chủ MySQL cho trang web có nhiều lượt truy cập

Để có thể giảm tải cho máy chủ MySQL mà không cần chỉnh sửa cài đặt của mã nguồn DLE nói riêng và các mã nguồn khác nói chung thì có vài phương pháp. Kỹ thuật ở đây có thể áp dụng một vài kỹ thuật mà cá nhân đã đúc kết và tham khảo từ nhiều nguồn.

Lưu ý: Bài viết này chỉ dành cho các admin đang chạy web sử dụng VPS hoặc máy chủ riêng chứ không dành cho các admin sử dụng shared hosting nhé!

Read more